منتسب به ارتش آزاد سوریه

  • دروغ ها
  • تکذیب ها
از این رسانه تاکنون تکذیبی ثبت نشده است.

ارسال دیدگاه