به گزارش عصر ایران «شهرام جزایری» از چهره های شناخته شده در تخلفات بانکی فردا شب به برنامه « توقف ممنوع» می آید.
94/8/30 - 10:18 2015/11/21 10:18

 

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعلام شده بود که قرار است شهرام جزایری در یکی از برنامه‌های اقتصادی شبکه پنج سیما به عنوان مهمان حضور پیدا کند اما این خبر تکذیب شد. بر اساس پیگیری‌های خبرنگار ایلنا، حضور شهرام جزایری در برنامه‌ای در شبکه پنج تکذیب شد؛ اصل خبر مورد تایید مدیر شبکه پنج قرار نگرفت.

شما به این دروغ چه مدالی میدهید :
  • منابع دروغ
  • منابع تکذیب
عصر ایران
سه شنبه 26 آبان 1394
خبرگزاری ایلنا
چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397
			

ارسال دیدگاه

5
4
37
~ 80.4 %
~ 8.7 %
~ 10.9 %